معرفی گروه

گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه گیلان از مهرماه 1386 با پذیرش 40 دانشجو در یک رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دوره روزانه و با 3 هیأت علمی و یک کارشناس فعالیت خود را آغاز نمود.

در حال حاضر بیش از 400 دانشجو و دارای رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار، سخت افزار، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتری، 11 هیأت علمی، دو کارشناس ارشد و همچنین دارای مرکز کامپیوتر با زیر بنا 390 مترمربع، آزمایشگاههای نرم افزار، سخت افزار و معماری سازمانی می باشد.