دانشجویان کارشناسی ارشد

Responsive Image

ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1401

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 سيدامير واثق رحيم پرور   دکتر حمیدرضا احمدی فر
2 شکيبا احتشامي بجنوردي  دکتر فرید فیضی
3 سوگند پورخوش گفتار   دکتر اسدالله شاه بهرامی
4 سبا عامري  دکتر ابراهیمی آتانی
5 زهرا حسين زاده پشت مساري   دکتر اسدالله شاه بهرامی
6 سارا شهيدزاده عرباني    دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
7 مليکا محسني پور    دکتر فرید فیضی
8 سهيل نوروزي ششکلي ***
9 پويا کاظميان نفوذي    دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
10 اميد پاک شکاراسطلخي  دکتر ابراهیمی آتانی
11 محمدرضا صداقتي نامقي    دکتر فرید فیضی
12 فاطمه اميري   دکتر اسدالله شاه بهرامی
13 آرش آقائي  دکتر ابراهیمی آتانی
14 عرفان همتي گورابسري   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
15 محدثه اعتدادي  ***
16 محمد منصورکيايي دکتر فرید فیضی
17 حامد باورنگين   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
18 علي احمدي کتم جاني   دکتر مهدی امینیان
19 فاطمه پيش داد  دکتر ابراهیمی آتانی
20 محمدصادق غلياني  ***
21 ميلاد پورجعفريان    دکتر حمیدرضا احمدی فر
22 محمد دهقان پور   دکتر حمیدرضا احمدی فر
23      

 

ارشد مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 1401

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 مريم پورابراهيم جعفر    دکتر حمیدرضا احمدی فر
2 ارش دارابي نژاد    دکتر مهدی امینیان
3 حسين محمدگنجي    دکتر مهدی امینیان
4 اشکان بني سپهر   دکتر محمد صالحی
5 علي کاظمي    دکتر سیدمحمدحسین شکریان
6 اميرحسين علي نياي لفمجاني   دکتر محمد صالحی
7 حميدرضا احمدي اسبورزي  ***
8 فاطمه بابازاده آميجي    دکتر سیدمحمدحسین شکریان
9 صابر مهدي پور  ***

دانشجویان ارشد پردیس و بین الملل 1401

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 آرین بیدادی ***
2 امین رضانژادجورکویه   دکتر فرید فیضی
3 باکو ياسين حسن  دکتر فرید فیضی

 

ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1400

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 سهيلا شاکرماکلواني  دکتر اسدالله شاه بهرامی
2 افشين حسني دکتر رضا ابراهیمی آتانی 
3 امير پيکرارا فتيده   دکتر فرید فیضی
4 مجيد پاکدامن کلور  
5 محمد تقي زاده  دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
6 صدف سودبخش  دکتر اسدالله شاه بهرامی
7 مهرداد اورمزدي  دکتر اسدالله شاه بهرامی
8 سارا نعمتي مزين اصلي  دکتر محمد صالحی
9 مهيمن سلسله جو  دکتر حمیدرضا احمدی فر
10 زهره اميدي  دکتر فرید فیضی
11 رضا خان محمدي  
12 اشکان موسي زاده سوستاني  دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
13 محمدمهدي پورکريم  دکتر احسان الله کوزه گر
14 رضا حسني  
15 نازنين رضايي نسب    دکتر محمد صالحی
16 مينا فروغي  
17 نسرین خوش کیش   دکتر امیر سیددانش
18 ماهان سوده سرایی  دکتر فرید فیضی

ارشد مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 1400

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 مهسا غلامي طارمسري  دکتر مهدی امینیان
2 پوپر دارابي نخودچري  
3 اميررضا نوري مازودره  دکتر مهدی امینیان
4 محمدرضا حسيني خرم   دکتر سیدمحمدحسین شکریان
5 زليخا مجرب محبوب کار  دکتر رضا ابراهیمی آتانی 
6 مهشيد عليزاده کياشي  دکتر محمد صالحی_دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
7 علیرضا سیفی زاده   دکتر حمیدرضا احمدی فر
8 متین رضایی خرشکی  دکتر محمد صالحی

دانشجویان ارشد پردیس و بین الملل 1400

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 رحيم الله نجيب  دکتر سیدمحمدحسین شکریان
2 حامد فرهمند   دکتر فرید فیضی
3 راستگو طاهرصالح دکتر اسدالله شاه بهرامی
4 فاروق قادرحمد  
5 چرو محمدعلي  دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
6 معصومه قاسمي  
7 برون حسن حسين   دکتر فرید فیضی
8 ادهم السعدي  
9 صميمه دبيرسادات  دکتر محمد صالحی
10 نسرین پوررضا   دکتر فرید فیضی
11 مریم امینی  دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
12 ایمان امنین  دکتر حمیدرضا احمدی فر
13 سیاوش نادم  
14 علیجان علمدار  
15 محمدسعید عظیمی دکتر رضا ابراهیمی آتانی 
16 مهیار شریعت دکتر اسدالله شاه بهرامی

ارشد مجازی 1400

رديف نام نام خانوادگي استاد راهنما
1 بهنام اکبری دکتر رضا ابراهیمی
2 زهرا رفیع زاده _
3 زهرا هادی زاده دکتر حمیدرضا احمدی فر
4 سنا طلوع قمری دکتر فرید فیضی
5 فاطمه کیماسی دکتر محمد صالحی
6 مهیار مهرپور دکتر محمد صالحی
7 مریم قاری تهرانی _
8 هاجر مسیبی _
9 مهدی سعادت _

ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک (پژوهش محور)  1399

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما             فایل پروپوزال
 1 فرزاد شاه حیدری   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل   
 2 علي علمي   دکتر حمیدرضا احمدی فر   
 3 کيوان زندي مقدم  دکتر رضا ابراهیمی آتانی    
 4 کتايون عبدالهي    
5 آرين مديري  دکتر مهدی امینیان   
6 ميثم صيدي    دکتر فرید فیضی   
7 مهدی فلاح تک   دکتر رضا ابراهیمی آتانی   

ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار 1399

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما              فایل پروپوزال
 1  زهرا صحرانشين     دکتر اسدالله شاه بهرامی   
 2  صادق منعم لفمجاني دکتر اسدالله شاه بهرامی    
 3  محمدرضا متقي راد   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 4  اميرمحمد پسنديده نيا  دکتر رضا ابراهیمی آتانی   
5  الهام ميرزاکاظمي    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
6  ارمان مطلق فرد    
7  اريان زودي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
8  مهسا حسيني خشه حيران   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 9  ارش يوسفي جوردهي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
10  اميرحسين کهنسال    دکتر فرید فیضی  

ارشد مهندسی کامپیوتر_معماری سیستم های کامپیوتری 1399

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما             فایل پروپوزال
 1  رفيعه پوررستمي   دکتر سید محمدحسین شکریان  
 2  مريم شريفي لاتي   دکتر محمد صالحی  
 3  نيلوفر اصغري  دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
 4  محدثه خاکي گشتي   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
5 معصومه دارابي گلوزان    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
6 اميرحسين هادي پور   دکتر سید محمدحسین شکریان  
7 سجاد غياثوند     دکتر حمیدرضا احمدی فر  
8  سهيل فلاح باقري نژاد  دکتر مهدی امینیان  
 9  شايان عليزاده پهلوان   دکتر مهدی امینیان  
10 حامد مرتجائي   دکتر محمد صالحی  
11 نيما سيفي   دکتر مهدی امینیان  
12 علي کار ازموده  دکتر سید محمدحسین شکریان  
13  زهرا سلطاني  دکتر محمد صالحی  

دانشجویان ارشد مجازی 1398

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش و دوره استاد راهنما          فایل پروپوزال
 1  مرتضی باذوق  فناوری اطلاعات_تجارت الکترونیک   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
 2   عباس لایقی خرسندی   مهندسی کامپیوتر-نرم افزار    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 3   کیوان کاویانی    مهندسی کامپیوتر-نرم افزار     دکتر اسدالله شاه بهرامی  
 4  علی فیضی     دکتر حمیدرضا احمدی فر  
5  معین نوری        دکتر اسدالله شاه بهرامی  

دانشجویان ارشد پردیس و بین الملل 1399

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما              فایل پروپوزال
 1  طیبه کریمی تکرمی   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
 2  مریم رضا پور  دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 3 تارا پرهام راد       دکتر اسدالله شاه بهرامی  
 4 مسعود مقدم فيروزان   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
5 مهبد غلامي باغي     
6 صبا رحم دل دلچه   دکتر فرید فیضی  
7 معصومه خليقي قاضياني     
8   احمدولي نوري(ب) دکتر سید محمد حسین شکریان   
 9   نصرالله نصرت(ب)   دکتر محمد صالحی  
10   عبدالاول قريشي(ب)   دکتر فرید فیضی