ردیف مقطع رشته گرایش تعداد دانشجویان فارغ التحصیلان
1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از سال 1386 - -
2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار (معماری سیستمها) از سال 1387 - -
3 کارشناسی ارشد ​​​​​​​ مهندسی کامپیوتر نرم افزار از سال 1390 - -
4 کارشناسی ارشد ​​​​​​​ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمها از سال 1395 - -