نمایشگر دسته ای مطالب

آخرین خبرهای  گروه

نمایشگر دسته ای مطالب

اعضای گروه

مهدی امینیان
فرید فیضی
محمدحسین شکریان
مجتبی شاکری
حمیدرضا احمدی فر
رضا ابراهیمی آتانی
اسدالله شاه بهرامی
محمد صالحی
ابوالقاسم میرروشندل
سجاد حسن پور
مرتضی دلکش

تقویم آموزشی

18 خرداد

انتخاب واحد دانشجويان (27 الی 29 شهریور)

ا مهر

شروع کلاس ها

8 الی 10 مهر

حذف و اضافه دروس

تا 15 آذر

امتحانات میان ترم

11 آذر الی 13 دی

حذف اضطراری (تک درس)

8 مهر الی 13 دی

حذف ترم (کارشناسی)

13 دی

پایان کلاس ها

2 الی 15 دی

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

16 دی الی 4 بهمن
هم اکنون

امتحانات پایانی نیمسال اول

تا 12 بهمن

ثبت موقت نمرات

تا 14 بهمن

ثبت نهایی نمرات

+ دانشجویان

+ استادان

+ مقالات

+ فارغ التحصیلان

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان‌کارشناسی مهندسی کامپیوتر