تغییر زمان امتحانات روز نهم تیرماه

26 06 2024
کد خبر : 13153295
تعداد بازدید : 740

به استناد مصوبه مورخ 1403/03/13 شورای آموزشی دانشگاه کلیه امتحانات روز شنبه مورخ 1403/04/09 به همان ترتیب و در  همان  ساعت های اعلام شده قبلی در روز شنبه 1403/04/16 برگزار می گردد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب