معرفی گروه

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان از مهرماه 1386 با پذیرش 40 دانشجو در یک رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دوره روزانه و با 3 هیأت علمی و یک کارشناس فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار، سخت افزار و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری می باشد.