اعضای گروه

اعضای گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه گیلان

دکتر حمیدرضا احمدی فر

 عضو هیات علمی

گرایش: معماری کامپیوتر

شماره اتاق412

 تلفن: 3114

دکتر رضا ابراهیمی آتانی

 عضو هیات علمی

گرایش: الکترونیک

شماره اتاق E5

تلفن: 3017

دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل

 عضو هیات علمی

گرایش: هوش مصنوعی

شماره اتاق 207

تلفن: 3193

دکتر اسدالله شاه بهرامی

 عضو هیات علمی

گرایش: معماری کامپیوتر

شماره اتاق 204

تلفن: 3064

 

دکتر مهدی امینیان

عضو هیات علمی

گرایش:برق

شماره اتاق:205

تلفن: 3111 

دکتر سیدمحمدحسین شکریان

عضو هیات علمی

گرایش: معماری کامپیوتر

شماره اتاق:207

تلفن: 3193

دکتر محمد صالحی خانقاهبر

عضو هیات علمی

گرایش: معماری کامپیوتر

شماره اتاق: E5

تلفن:  3017

 

 دکتر مجتبی شاکری

عضو هیات علمی

گرایش: هوش مصنوعی

شماره اتاق: 1-101

 تلفن: 3018

مهندس مرتضی دلکش املشی

گرایش: فناوری اطلاعات
 کارشناس ارشد گروه
آزمایشگاه نرم افزار
تلفن: 3034

  

مهندس سجاد حسن پور گیلده

گرایش: کامپیوتر
کارشناس گروه
شماره اتاق 412
تلفن: 3114

 

 

 

 

 

 

خانم فلاح

 کارشناس ارشد آموزش

آموزش دانشکده

تلفن: 3191