استاد راهنما: دکتر رضا ابراهیمی آتانی، دانشجو: مهران علیدوست نیا، طراحی يک معماری نوين نرم‌افزاری/سخت‌افزاری مبتنی بر انواع داده با رويکرد محاسبات سبز

"طراحی يک معماری نوين نرم‌افزاری/سخت‌افزاری مبتنی بر انواع داده با رويکرد محاسبات سبز"، (پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر – نرم افزار، مصوب 1391 گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه گیلان، تاریخ دفاع از پایان نامه 93.

چکیده

با رشد روزافزون مراکز داده صنعتی و همچنین گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری با کاربردهای متنوع، افزایش مصرف انرژی در این تجهیزات نیز به یکی از نگرانی‌های مهندسین و طراحان کامپیوتر بدل شده است و نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم‌های کامپیوتری به شدت احساس می‌شود. بهينه‌سازی هر چند جزئی و کوچک در میان میلیاردها پردازش در سیستم‌های امروزی، می‌تواند آثار مهمی از خود به جای بگذارد. عدم توجه به ویژگی‌های پردازشی سیستم‌های کامپیوتری باعث شده تا طراحان درک درستی از کاربرد دقیق این تجهیزات نداشته باشند و این امر خود مشکلی در راه بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود.

یکی از استانداردهای مهم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات کامپیوتری، استاندارد محاسبات سبز است. این استاندارد به عنوان معیاری برای طراحی محصولات کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین چالش در طراحی‌های گذشته، عدم درک سخت‌افزار از مدل‌های پردازشی سیستم‌های نرم‌افزاری است. طراحی سیستم‌های تعاملی، راه‌حلی نسبی برای این مشکل به حساب می‌آید، اما به تنهایی کافی نیست.

در این پایان‌نامه، یک راه‌حل تعاملی برای افزایش بهینه‌سازی پردازشی با توجه به خصوصیات محیط اجرایی و زبان‌های برنامه‌سازی ارائه گردیده است. این تکنیک که مدل مبتنی بر نوع نامیده می‌شود، نگاه ویژه‌ای به آنالیز محیط پردازشی از دیدگاه نوع عملیات انجام گرفته در سیستم دارد. نتایج نشان می‌دهد که توجه به الگوی پردازشی سیستم و همچنین استخراج انواع داده قوی، بهینه‌سازی‌ها را در دو حوزه کاهش سیکل اجرایی و کاهش حجم پردازشی سیستم حاصل می‌کند. کاهش سیکل اجرایی با افزایش موازی‌سازی و در نتیجه کاهش حجم کدهای اجرایی صورت گرفته و می‌تواند به کاهش واحدهای پردازشی نیز منجر شود.

واژه‌هاي كليدي:انواع داده، بهینه‌سازی مصرف انرژی، الگوی پردازشی، پشتیبانی سخت‌افزاری، زبان‌های برنامه‌سازی.