استاد راهنما: دکتر اسدالله شاه بهرامی، دانشجو: فاطمه ملک زاده، ارائه روشی بهینه برای ترکیب سرویسهای وب

"ارائه روشی بهینه برای ترکیب سرویسهای وب"، (پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر – نرم افزار، مصوب 1390 گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه گیلان، تاریخ دفاع از پایان نامه 93.

چکیده

با توجه به افزایش تعداد سرویس‌هایی که عملکرد یکسانی ارائه می‌‌دهند، انتخاب وب سرویس‌های مناسب برای انجام یک مجموعه فعالیت‌‌ (جریان کار)، تبدیل به امری مشکل و چالش ‌برانگیز شده است، لذا باید معیارهایی برای انتخاب وب سرویس‌های مشابه وجود داشته باشد. در حال حاضر، ویژگی‌های کیفی وب سرویس، معیار مهمی در انتخاب آنها برای انجام یک کار هستند. بنابراین وجود یک روش مکانیزه و موثر که قادر به انتخاب ترکیب مناسب از میان ترکیب‌های مختلف سرویس‌ها باشد و بتواند نیاز‌های مورد نظر کاربر را فراهم نماید، ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از امتیازاتی که الگوریتم‌های هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک، تجمع ذرات و غیره دارا هستند خاصیت تصادفی بودن آنهاست، در صورتی که طرح ترکیبی در بهینه‌‌ی محلی گرفتار شده باشد، این روش تا اندازه‌ی زیادی می‌تواند مشکل مورد نظر را حل کند. از جهتی، اگر طرح ترکیبی به جواب مورد نظر بسیار نزدیک شود، ممکن است بر اثر خاصیت تصادفی بودن الگوریتم، از طرح ترکیبی مورد نظر کاربر دور شود، لذا باید به نحوی این مشکل را حل نمود.

در این پایان‌نامه دو تابع به الگوریتم تجمع ذرات اضافه گردید که یکی از توابع مقدار ضریب اینرسی را تغییر می‌دهد و تابع دیگر نیز ذرات را به نحوی جایگزین می‌کند که احتمال بهبود ویژگی‌های تامین نشده افزایش بیابد. در شبیه‌سازی‌های انجام گرفته زمان اجرای الگوریتم بهبود یافته به طور تقریبی70 %  نسبت به الگوریتم تجمع ذرات معمولی و 48%  نسبت به الگوریتم ژنتیک بهبود یافته است.

 

کلید واژه: ترکیب سرویس وب ، الگوریتم ژنتیک، ویژگی کیفی، محدودیت.