استاد راهنما: دکتر اسدالله شاه بهرامی، دانشجو: سید کاظم تورنگ، بهینه سازی پرس و جو های پایگاه داده با استفاده از تکنیک های پردازش موازی

"بهینه سازی پرس و جو های پایگاه داده با استفاده از تکنیک های پردازش موازی"، (پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر – نرم افزار، مصوب 1390 گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه گیلان، تاریخ دفاع از پایان نامه 25/6/93.

چکیده

امروزه از پایگاه داده به شکل گسترده در زمینه های مختلف از جمله آموزش، تجارت، صنعت و زمینه های مختلف دیگراستفاده می شود. یکی از وظایف هر پایگاه داده وظیفه پردازش پرس و جو های مختلف که روی داده های پایگاه داده انجام می شوند را دارد. از طرفی با افزایش حجم اطلاعات ذخیره شده در این پایگاه های داده، آنها در هنگام اجرای پرس و جو ها، با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مانند حافظه و توان پردازشگر وسایر منابع محدود مواجه شوند. به همین دلیل لازم است تا پیش از اجرای این پرس و جو ها یک سری عملیات های بهینه سازی بر روی آنها اجرا گردد تا بهترین طرح اجرایی برای اجرای آن انتخاب گردد. بهینه سازی پرس و جو به عملیاتی گفته می شود که طی آن  تلاش می شود موثرترین راه برای اجرای یک پرس و جوی داده شده با توجه به طرح های اجرایی مختلف شناسایی شود. از طرفی بهينه سازي پرس و جو يك فرآيند گران و پرهزينه است و تعداد طرح های اجرایی مختلف براي يك پرس و جو بصورت نمائي با تعداد روابط سهيم در پرس و جو رشد مي كنند .

به همین دلیل نیاز به روش هایی برای بهبود کارایی عملیات بهینه سازی داریم. با توجه به رشد فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری و قابلیت پیاده سازی  اجرای موازی و همزمان چندین پردازش،  یکی از روش های استفاده شده برای بهبود کارایی عملیات های بهینه سازی استفاده از تکنیک های پردازش موازی است.

در اینجا ضمن بررسی روش های اجرای پرس و جو در معماری های مختلف  پایگاه داده، تکنیک های موازی سازی استفاده شده برای بهبود عملکرد آنها را بررسی می کنیم و در پایان به بررسی پیاده سازی چند روش بهینه سازی در یک محیط توزیع شده  مبتنی بر گرید و  بر اساس چارچوب OGSA می پردازیم و نشان می دهیم که این تکنیک ها باعث بهبود عملکرد اجرای پرس و جو ها خواهند شد.

 

کلمات کلیدی: پایگاه داده، پرس و جو، بهینه سازی، پردازش موازی، پایگاه داده های توزیع شده