دانشکده فنی

این دانشکده از سال 1357 فعالیت آموزشی خود را در 3 رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد.

در حال حاضر دارای تعداد 112 عضو هیأت علمی ‏است که 7 نفر دارای مرتبه استادی، 16 نفر دارای مرتبه دانشیاری، 69 نفر دارای مرتبه استادیاری، 20 نفر دارای مرتبه مربی می‏ باشد.

تعداد کل دانشجویان این دانشکده دارای 2951 نفر می‏باشد. از این تعداد 2448 نفر دانشجو در دوره کارشناسی، 381 نفر دوره کارشناسی‏های ارشد و 122 نفر دوره دکتری می‏ باشد.

دانشکده فنی دارای 6 رشته (مکانیک، عمران، برق، کامپیوتر، نساجی و شیمی‏) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و در رشته‏ های مکانیک، عمران و نساجی تا مقطع دکتری می‏ باشد.

دکتری با گرایشهای:

مهندسی مکانیک:( مکانیک طراحی کاربردی)،( مکانیک - طراحی کاربردی دینامیک جامدات )،( مکانیک - طراحی کاربردی دینامیک - کنترل و ارتعاشات)،(مکانیک - تبدیل انرژی)

مهندسی عمران: (عمران - سازه)، (عمران - خاک وپی )

مهندسی نساجی: (نساجی)

کارشناسی ارشد با گرایشهای:

مهندسی عمران:(سازه های دریایی، خاک پی، سازه، راه و ترابری )

مهندسی مکانیک:(طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی )

مهندسی برق:(برق -قدرت)،(برق الکترونیک دیجیتال)،(برق الکترونیک میکروالکترونیک)،(برق مخابرات-میدان)،(برق قدرت-سیستمهای قدرت)،(برق قدرت ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت)،(برق- مخابرات سیستم)،(برق-الکترونیک)

مهندسی کامپیوتر:(نرم افزار)

مهندسی شیمی:(شیمی، شیمی فرآیندهای جداسازی)

مهندسی نساجی:(شیمی نساجی و علوم الیاف )

رشته کارشناسی با گرایشهای:

مهندسی مکانیک:(حرارت سیالات، طراحی جامدات، سیتم های دینامیکی و کنترل)

مهندسی عمران:(عمران، عمران -عمران)

مهندسی برق:(مهندسی برق، الکترونیک - قدرت، برق - قدرت)

مهندسی کامپیوتر:(نرم افزار - سخت افزار )

مهندسی نساجی:(علوم الیاف)

مهندسی شیـمی:( مهندسی شیمی، مهندسی شیمی-صنایع غذایی )