مسابقه طراحی و نوآوری

 

دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقه طراحی و نوآوری می توانند به تارنمای این رویداد به آدرس http://mail.terasic.com.tw/epaper/2019/innovatefpga/ مراجعه کنند.


هم چنین دانشجویانی که به موضوع هوش مصنوعی و پیاده سازی روی FPGA علاقمندند، و ایده ای برای پیاده سازی دارند، می توانند به دکتر امینیان مراجعه نمایند.