دانش آموختگان کارشناسی

اولین دوره جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  دانشگاه گیلان اول تیرماه 1390 در تالار مطهری دانشکده کشاورزی برگزار گردید

 

 

دومين دوره جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش های نرم افزار و سخت افزار دانشگاه گیلان اول تیرماه 1391 در تالار حکمت دانشکده علوم انسانی برگزار گردید