رشته های موجود

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  از سال 86

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (معماری) از سال 87

 

کارشناسی ارشد نرم افزار از سال 90

کارشناسی ارشد معماری از سال 95

 

 امکانات آزمایشگاهی

 

سایت آموزشی گروه

اين سايت مجهز به 25 دستگاه کامپيوتر و یکدستگاه سرور و پرده نمايش و ويدئو پروژکتور بوده و برای فعاليت های برنامه نويسی و کار با انواع نرم افزار های کاربردی و نیز برای تدریس آزمایشگاه کامپیوتر طراحی شده است.

ضمناً جهت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و پیشتیبانی وب سایت گروه و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت گروههای ایمیل و مدیریت دروس گروه از این آزمایشگاه استفاده می گردد

 

آزمایشگاه نرم افزار

این آزمايشگاه به ظرفيت 16 دانشجو و مجهز به 16 کامپيوتر و پرده نمايش و ويدئو پروژکتور بوده و جهت استفاده دروس آزمایشگاههای پایگاه داده ها و سیستمهای عامل در نظر گرفته شده است.

ضمناً جهت ارائه دروس کارشناسی ارشد از این آزمایشگاه در طول هفته استفاده می گردد

 

آزمایشگاه مدارهای منطقی، الکترونیکی و دیجیتال

اين آزمايشگاه با ظرفيت 12 نفر دانشجو دارای ابزار های مانند اسيلسکوپ های دو کاناله، مولتی متر  و ... می باشد.

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر

این آزمايشگاه به ظرفيت 10 دانشجو و مجهز به 10 کامپيوتر بوده و دارای بوردهای FPGA می باشد که جهت استفاده دروس آزمایشگاههای معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر در نظر گرفته شده است.