معرفی انجمن علمی

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه گیلان، فعالیتهای علمی-پژوهشی خود را از سال 1386 شروع کرده است. دانشجویان علاقمند به فعالیت در این انجمن می­توانند جهت آشنایی بیشتر به بخش فعالیتهای انجمن علمی کامپیوتر مراجعه نمایند و در صورت علاقمندی با تکمیل فرم عضویت و ارسال آن عضو رسمی انجمن علمی دانشجویی گروه کامپیوتر دانشگاه گیلان شوند و در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی شرکت نمایند.