آزمایشگاههای تخصصی

آزمایشگاه معماری سازمانی مبتنی بر سرویس گرا

اين آزمایشگاه مجهز به 6 دستگاه کامپيوتر رومیزی، یکدستگاه لپ تاپ، یک دستگاه چاپگر و یک دستگاه ويدئو پروژکتور بوده و برای فراگیری دوره های معماری سازمانی مبتنی بر سرویس گرا در نظر گرفته شده است.

 

آزمایشگاه تخصصی شبکه

آزمایشگاه روباتیک