آزمایشگاههای اصلی

سایت آموزشی گروه

اين سايت مجهز به 25 دستگاه کامپيوتر و یکدستگاه سرور و پرده نمايش و ويدئو پروژکتور بوده و برای فعاليت های برنامه نويسی و کار با انواع نرم افزار های کاربردی و نیز برای تدریس آزمایشگاه کامپیوتر طراحی شده است.

ضمناً جهت طراحی، پیاده سازی، نگهداری و پیشتیبانی وب سایت گروه و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت گروههای ایمیل و مدیریت دروس گروه از این آزمایشگاه استفاده می گردد

 

آزمایشگاه نرم افزار

این آزمايشگاه به ظرفيت 16 دانشجو و مجهز به 16 کامپيوتر و پرده نمايش و ويدئو پروژکتور بوده و جهت استفاده دروس آزمایشگاههای پایگاه داده ها و سیستمهای عامل در نظر گرفته شده است.

آزمایشگاه مدارهای منطقی، الکترونیکی و دیجیتال

اين آزمايشگاه با ظرفيت 12 نفر دانشجو دارای ابزار های مانند اسيلسکوپ های دو کاناله، مولتی متر  و ... می باشد.

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر

این آزمايشگاه به ظرفيت 10 دانشجو و مجهز به 10 کامپيوتر بوده و دارای بوردهای FPGA می باشد که جهت استفاده دروس آزمایشگاههای معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر در نظر گرفته شده است.