آزمایشگاههای اصلی

سایت آموزشی گروه

اين سايت مجهز به 20 دستگاه کامپيوتر برای فعاليت های برنامه نويسی در نظر گرفته شده است.

 

آزمایشگاه نرم افزار

این آزمايشگاه به ظرفيت 16 دانشجو و مجهز به 16 کامپيوتر و پرده نمايش و ويدئو پروژکتور بوده و جهت استفاده دروس آزمایشگاههای پایگاه داده ها و سیستمهای عامل در نظر گرفته شده است.

آزمایشگاه مدارهای منطقی، الکترونیکی و دیجیتال

اين آزمايشگاه با ظرفيت 12 نفر دانشجو دارای ابزار های مانند اسيلسکوپ های دو کاناله، مولتی متر  و ... می باشد.

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر

این آزمايشگاه به ظرفيت 10 دانشجو و مجهز به 10 کامپيوتر بوده و دارای بوردهای FPGA می باشد که جهت استفاده دروس آزمایشگاههای معماری کامپیوتر، ریزپردازنده و شبکه های کامپیوتر در نظر گرفته شده است.