دانشکده فنی از سال 1357 فعالیت آموزشی خود را در 3 رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد
جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش های نرم افزار و سخت افزار اول تیرماه 1391
همایش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، 27 شهریور 1392
همایش استارت آپ ویکند، 23 اردیبهشت 1394
گروه مهندسی کامپیوتر از مهرماه 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است
جشن پائیز 1396
جشن پائیز 1396
دفاع از پایان نامه دانشجویان 1396/12/22

چگونگی اخذ پروژه کارشناسی 1_1400

* دانشجويان كارشناسي بايد براي اخذ درس پروژه در نيمسال اول 1400 در بازه بعد انتخاب واحد تا 4 روز قبل از حذف و اضافه 

به این لینک مراجعه نمايند و فرم تعيين استاد راهنماي پروژه كارشناسي را به بر اساس الویت خود کامل نمایند.