دانشکده فنی از سال 1357 فعالیت آموزشی خود را در 3 رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد
جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش های نرم افزار و سخت افزار اول تیرماه 1391
همایش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، 27 شهریور 1392
همایش استارت آپ ویکند، 23 اردیبهشت 1394
گروه مهندسی کامپیوتر از مهرماه 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است
جشن پائیز 1396
جشن پائیز 1396
دفاع از پایان نامه دانشجویان 1396/12/22

سامانه ارتباط الکترونیکی با ادارات آموزشی دانشگاه

سامانه ارتباط مستقیم با روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه راه اندازی و از آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس می باشد 
https://erp.guilan.ac.ir/Hermes.html?param=Answering_Ins_Create.aspx