دانشکده فنی از سال 1357 فعالیت آموزشی خود را در 3 رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد
جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش های نرم افزار و سخت افزار اول تیرماه 1391
همایش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، 27 شهریور 1392
همایش استارت آپ ویکند، 23 اردیبهشت 1394
گروه مهندسی کامپیوتر از مهرماه 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است
جشن پائیز 1396
جشن پائیز 1396
دفاع از پایان نامه دانشجویان 1396/12/22

اطلاعیه حذف و اضافه 982

کارشناسی ارشد

درس مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 1 دکتر شکریان با توجه به حد نصاب نرسیدن درس در ترم جاری ارایه نمی گردد و دانشجویان نسبت به حذف درس آن اقدام نمایند.

درس مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 2 با دکتر احمدی فر در گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ارایه شده است.

کارشناسی

درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری گروه 1 با توجه به حد نصاب نرسیدن درس در ترم جاری ارایه نمی گردد.دانشجویان نسبت به حذف این گروه اقدام نمایند.

درس های مبانی داده کاوی، مبانی هوش محاسباتی و امنیت شبکه ارایه شده است.

آزمایشگاه شبکه،آزمایشگاه پایگاه داده ها، آزمایشگاه ریزپردازنده، آزمایشگاه سیستم عامل و کارگاه کامپیوتر نیز هرکدام یک گزوه دیگر ارایه شده است.