دانشکده فنی از سال 1357 فعالیت آموزشی خود را در 3 رشته مکانیک، عمران و برق آغاز کرد
جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان مقطع کارشناسی مهندسي كامپيوتر گرايش های نرم افزار و سخت افزار اول تیرماه 1391
همایش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، 27 شهریور 1392
همایش استارت آپ ویکند، 23 اردیبهشت 1394
گروه مهندسی کامپیوتر از مهرماه 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است
جشن پائیز 1396
جشن پائیز 1396
دفاع از پایان نامه دانشجویان 1396/12/22

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال دوم 1398

قابل توجه دانشجويان كارشناسي:

* درس روش پژوهش و ارایه، طبق سرفصل مصوب وزارت علوم، دانشجویان ترم 5 و بالاتر را مجاز به انتخاب درس می کند. بنابراین سایر دانشجویان  مجاز به اخذ نمی باشند.

*درس های اختیاری با  عنوان هاي مبانی بینایی کامپیوتر،مبانی داده کاوی،اصول رباتیکز و مهندسی نرم افزار را ارایه شده است،اقتصاد مهندسی و امنيت شبكه در دست بررسی برای ارایه است.

* دانشجوياني كه در ترم آينده دانش آموخته مي شوند، چنانچه نياز به درسي براي دانش آموختگي دارند در بازه انتخاب واحد تا قبل از حذف و اضافه به گروه مهندسي كامپيوتر مراجعه نمايند.

* دانشجويان كارشناسي بايد براي اخذ درس پروژه در نيمسال دوم 98 در بازه انتخاب واحد تا قبل از حذف و اضافه به گروه مهندسي كامپيوتر مراجعه نمايند و فرم تعيين الویت را کامل کرده تا با در اختیار گرفتن ظرفیت در حذف و اضافه نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

 *آزمایشگاه پایگاه داده در زمان حذف و اضافه ارایه خواهند شد.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار روزانه و پردیس:

دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به اخذ درس سمينار و پايان نامه با استاد راهنماي خود در انتخاب واحد اقدام نمايند،هم چنين دانشجويان ارشدي كه نياز به تمديد پايان نامه دارند  نسبت به اخذ پايان نامه اقدام نمايند.

دانشجویان تمرکز سیستم ها هر دو درس(شبکه های کامپیوتری پیشرفته و ارزیابی و کارآیی سیستم های کامپیوتری و سمینار) را به همراه یکی از درس های(پایگاه داده چند رسانه ای یا داده کاوی) اخذ نمایند.

دانشجویان تمرکز داده ها دو درس(پایگاه داده چند رسانه ای و داده کاوی ) را به همراه یکی از درس های(شبکه های کامپیوتری پیشرفته و ارزیابی و کارآیی سیستم های کامپیوتری و سمینار) اخذ نمایند.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر و ارشد فناوری اطلاعات مجازی:

دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به اخذ درس سمينار و پايان نامه با استاد راهنماي خود در انتخاب واحد اقدام نمايند،هم چنين دانشجويان ارشدي كه نياز به تمديد پايان نامه دارند  نسبت به اخذ پايان نامه اقدام نمايند.

دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی98 سه درس (پایگاه داده چند رسانه ای ،سیستم های توزیع شده و داده کاوی) و دانشجویان ورودی 97 دو درس(ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری و سیستم عامل پیشرفته) را اخذ نمایند.(دانشجویان می توانند سمینار را هم اخذ  نمایند).

 

دانشجویان ورودی98 ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت سه درس (مدیریت زنجیره و عرضه(SCM)،سیستم های تصمیم یار هوشمند،امنیت تجارت الکترونیکو دانشجویان ورودی 97 دو درس(محاسبات توری و مباحث ویژه) را اخذ نمایند.(دانشجویان می توانند سمینار را هم اخذ  نمایند).

****تذکر مهم برای دانشجویان ارشد همه دوره ها(روزانه و مجازی): دانشجویانی که رشته کارشناسی آن ها با رشته ارشد پذیرفته شده دارای تجانس نیست ملزم به گذراندن درس جبرانی در نظر گرفته شده می باشند..