دانشجویان ارشد

ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک (پژوهش محور)  1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

            فایل پروپوزال

 1 فرزاد شاه حیدری   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل   
 2 علي علمي   دکتر حمیدرضا احمدی فر   
 3 کيوان زندي مقدم  دکتر رضا ابراهیمی آتانی    
 4 کتايون عبدالهي انصراف از پژوهش محوری   
5 آرين مديري  دکتر مهدی امینیان   
6 ميثم صيدي    دکتر فرید فیضی   
7 مهدی فلاح تک   دکتر رضا ابراهیمی آتانی   

 

ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

             فایل پروپوزال

 1  زهرا صحرانشين     دکتر اسدالله شاه بهرامی   
 2  صادق منعم لفمجاني دکتر اسدالله شاه بهرامی    
 3  محمدرضا متقي راد   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 4  اميرمحمد پسنديده نيا  دکتر رضا ابراهیمی آتانی   
5  الهام ميرزاکاظمي    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
6  ارمان مطلق فرد    
7  اريان زودي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
8  مهسا حسيني خشه حيران   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 9  ارش يوسفي جوردهي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
10  اميرحسين کهنسال    دکتر فرید فیضی  
11  فاطمه گلين براري     عدم مراجعه_ اخراج  

ارشد مهندسی کامپیوتر_معماری سیستم های کامپیوتری 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

            فایل پروپوزال

 1  رفيعه پوررستمي   دکتر سید محمدحسین شکریان  
 2  مريم شريفي لاتي   دکتر محمد صالحی  
 3  نيلوفر اصغري  دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
 4  محدثه خاکي گشتي   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
5 معصومه دارابي گلوزان    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
6 اميرحسين هادي پور   دکتر سید محمدحسین شکریان  
7 سجاد غياثوند    
8  سهيل فلاح باقري نژاد  دکتر مهدی امینیان  
 9  شايان عليزاده پهلوان   دکتر مهدی امینیان  
10 حامد مرتجائي   دکتر محمد صالحی  
11 نيما سيفي   دکتر مهدی امینیان  
12 علي کار ازموده  دکتر سید محمدحسین شکریان  
13  زهرا سلطاني  دکتر محمد صالحی  
14 امیرپویا موذن زاده      عدم مراجعه_ اخراج  

 

ارشد مهندسی کامپیوتر_نرم افزار 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

             فایل پروپوزال

 1  زهرا صحرانشين     دکتر اسدالله شاه بهرامی   
 2  صادق منعم لفمجاني     دکتر اسدالله شاه بهرامی    
 3  محمدرضا متقي راد   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 4  اميرمحمد پسنديده نيا  دکتر رضا ابراهیمی آتانی   
5  الهام ميرزاکاظمي    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
6  ارمان مطلق فرد    
7  اريان زودي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
8  مهسا حسيني خشه حيران   دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 9  ارش يوسفي جوردهي   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
10  اميرحسين کهنسال    دکتر فرید فیضی  
11  فاطمه گلين براري     عدم مراجعه_ اخراج  

 

 

دانشجویان ارشد مجازی 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش و دوره

استاد راهنما

         فایل پروپوزال

 1  مرتضی باذوق  فناوری اطلاعات_تجارت الکترونیک   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
 2   عباس لایقی خرسندی   مهندسی کامپیوتر-نرم افزار    دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 3   کیوان کاویانی    مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

    دکتر اسدالله شاه بهرامی

 
 4  علی فیضی      
5  معین نوری        دکتر اسدالله شاه بهرامی  
6        
7        
8        
 9        
10        
11        
12        
13        

 

دانشجویان ارشد پردیس و بین الملل 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

             فایل پروپوزال

 1  طیبه کریمی تکرمی   دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل  
 2  مریم رضا پور  دکتر حمیدرضا احمدی فر  
 3 تارا پرهام راد       دکتر اسدالله شاه بهرامی  
 4 مسعود مقدم فيروزان   دکتر رضا ابراهیمی آتانی  
5 مهبد غلامي باغي     
6 صبا رحم دل دلچه   دکتر فرید فیضی  
7 معصومه خليقي قاضياني     
8   احمدولي نوري(ب) دکتر سید محمد حسین شکریان   
 9   نصرالله نصرت(ب)   دکتر محمد صالحی  
10   عبدالاول قريشي(ب)   دکتر فرید فیضی  
11      
12      
13      
14